Medlemmar

I dagens läge finns ca 130 medlemmar i föreningen främst från Österbotten. Vi vill med vår aktiviteter öka intresset för arkeologi och fornminnesvård. Detta förverkligas genom att föreningen:

- organiserar och finansierar utgrävningar och andra projekt.

 

- ger ut publikation och medlemsblad.

 

- ordnar exkursioner och seminarier med arkeologiskt innehåll.

 

- ordnar program för skolor (se Kulturmiljö i skolan).

 

Årets medlemsavgift är 10 euro.


SENAST UPPDATERAT 11.8.2021