Medlemmar

I dagens läge finns ca 100 medlemmar i föreningen främst från Österbotten. Vi vill med vår aktiviteter öka intresset för arkeologi och fornminnesvård.
 
Detta förverkligas genom att föreningen:
 
- organiserar och finansierar utgrävningar och andra projekt.
- ger ut publikation och medlemsblad.
- ordnar exkursioner och föreläsningar / seminarier med arkeologiskt innehåll.
- ordnar program för barn och unga.
 
Årets medlemsavgift är 10 euro.


 

Bli Medlem

Skriv siffran 9 med bokstäver: