Föreningens möten och andra aktiviteter

Sällskapet har ett medlemsmöte per år. Våra möten inleds vanligen med ett föredrag av en inbjuden forskare eller med ett studiebesök.

Utöver de stadgeenliga har sällskapets styrelse 3 - 5 gånger per år beroende på hur mycket vi har att behandla.

Övrig verksamhet är att ordna exkursioner, föreläsningar och utgrävningar för sina medlemmar.

Fornforskningssällskapet strävar också att informera och ordna evenemang för barn och barnfamiljer enligt förmåga.