Österbottniska fornforskningssällskapet

Roligt att du hittat Österbottniska fornforskningssällskapets hemsidor! Österbottniska fornforskningssällskapet rf grundades 1984 för att befrämja den arkeologiska forskningen i Österbotten. Sällskapet vill med sin verksamhet öka intresset för arkeologi i allmänhet och i synnerhet för fornminnesvården i Österbotten. Alla intresserade av arkeologi är välkomna som medlemmar, oberoende av ålder och utbildning.

Sällskapet förverkligar sin målsättning genom att organisera och finansiera utgrävningar samt idka publikationsverksamhet. Sällskapet anordnar också exkursioner, föredragstillfällen och seminarier med arkeologiskt tema. Några exempel på forskningsprojekt, där sällskapet varit engagerat, är pollenanalysprojekt i Malax, Korsholm och Vörå och utgrävningen av järnåldersboplater på Kalascha i Malax och Pörnullbacken i Vörå. Utgrävningar på en stenåldersboplats har också utförts på Dalshagen i Pörtom (skärvstenshögar) och en bronsålderslokal på Bäckishällorna i Oravais (jättekyrka). En annan verksamhet är  som kommit till de senaste åren är ”Kulturmiljö i skolan” där skolelever ges möjlighet att lära om sin närhistoria genom tidsresor och upplevelsedagar tillsammans med föreningen. Läs mer om projektet under rubriken Kulturmiljö i skolan.

Forskningsresultaten och annat arkeologiskt material publiceras i Fornforsknings-sällskapets skriftserier Studia Archaeologica Ostrobotniensia och Acta Antiqua Ostrobotniensia. Trots de latinska publikationsnamnen är texten helt och hållet på svenska. Det senaste numret av Studia utkom i december 2008. I Acta-serien har senast publicerats praktverket "Fornminnen i Österbotten, från neandertalare till sockenbor" med foton av Mikael Herrgård och text av Peter Holmblad. Sällskapets har också en samling arkeologisk facklitteratur, som är deponerad och tillgänglig för allmänheten på  Vasa stadsbibliotek/Landskapsbiblioteket.

Fornforskningssällskapet har cirka 100 medlemmar, främst från Österbotten. Vill du också bli medlem är det bara att kontakta någon i föreningens styrelse!