Föreningens projekt

De projekt som Österbottniska fornforskningssällskapet har varit med om att initiera är både arkeologiska forskningsprojekt (utgrävningar) och utgivning av publikationer.

Detta år 2023 har vi medverkat i grävprojektet vid Korsholmsvallar.  Utgrävningarna fortsätter nästa år om finansiering erhålls. 

Sällskapet fyller 40 år på hösten 2024, närmare bestämt 28 september. Vi planerar att ge ut en bok i Studia-serien och hålla ett seminarium på hösten.

Dessutom utkommer också Mikael Herrgårds och Bertel Nygårds bok ”Kult- och offerplatser i Österbotten”.

Vi planerar att fortsätta med verksamhet som ökar kunskapen om forntiden hos barn och barnfamiljer genom roliga och engagerande aktiviteter i likhet med årets Vikingadagar i Malax och Oravais vilka var lyckade och välbesökta. Nästa år planerar vi ett större evenemang någonstans. Utgrävningen på Korsholms vallar fortsätter nästa sommar på hösten och intresserade kommer att ha möjlighet att delta i utgrävningen.