Föreningens projekt

De projekt som Österbottniska fornforskningssällskapet har varit med om att initiera är både arkeologiska forskningsprojekt (utgrävningar) och utgivning av publikationer.

SENAST UPPDATERAT 3.3.2018