Studia archaeologica Ostrobotniensia

Studia 1985 hft

Artiklar och fyndrapporter

Ralf Norrman, Inför starten (sid 1)
Johannes Weegar, Stenålder, bronsålder och järnålder i Pörtom (sid 4)
Jacob Tegengren, Bautastenar och s.k. stenklot anträffade i Vörå (sid 29)
Ralf Norrman, En tväreggad pilspets från Esse (sid 39)
Ralf Norrman, Två hängen från Kyromossvägen (sid 41)
Ralf Norrman, Myrbergsspjutspetsen (sid 44)
Rainer Sandström, Arkeologiska utgrävningar på Bläckisåsen sommaren 1984 (sid 47)
Rainer Sandström, Stenar med skålgropar också i Karleby (sid 51)
Ralf Norrman, Båtholmengraven (sid 54)
Ralf Norrman, Båtholmen-spjutspetsen (sid 62)
Ralf Norrman, Järnmejseln från Båtholmen (sid 67)
Ralf Norrman, Borr från Pörnullbacken, Vörå (sid 69)
Ralf Norrman, Lövbacken (sid 71)
Esko Pursiainen och Ralf Norrman, Löfbacka-fyndet i bild (sid 78)
Johannes Weegar, Sydösterbottens förhistoria (sid 95)
Johannes Weegar, Fornlämningar borde markvårdas (sid 96)
Johannes Weegar, Eino Ketola från Pörtom, en av våra flitigaste amatörarkeologer (sid 97)
Johannes Weegar, En blick framåt (sid 135)

Recensioner och referat

Kimmo Tolonen et al. "Iron Age cultivation in SW Finland" (Ralf Norrman) (sid 99)
Marukus Hiekkanen. Suomen Rautakauden Nuolenkärjet (Ralf Norrman) (sid 126)
Offerstenar i Malax. Utg. Malax museiförening, Arkeologigruppen (Kurt Jern) (sid 134)

Studia 1986 hft

Artiklar och fyndrapporter

Ralf Norrman, Förhistoriskt jordbruk kartläggs i Österbotten (sid 1)
Evert Salberger, Runinskrifter i Österbotten? (sid 7)
Evert Salberger, De tre runinskrifterna i Vörå (sid 18)
Ralf Norrman, Gravfynd på låg höjd i Malax (sid 29)
Jacob Tegengren, Ett litet bidrag till frågan om likbränning i hus (sid 37)
Johannes Weegar, Kokstenshögar från stenåldern (sid 46)
Evert Salberger, Blacksta-runor och Båtholmen-runor (sid 52)
Ralf Norrman, En armborstpilspets från Esse (sid 58)
Johannes Weegar, Österbottniska och svenska amatörarkeologer i samarbete (sid 62)
Johannes Weegar, Skeppsformig grav i Pörtom (sid 66)
Ella Kivikoski, Ett sydösterbottniskt gravfynd från vikingatiden (sid 67)
István Kiszely, Om (sid)österbottningarnas antropologi (sid 82)
Ella Kivikoski, Isonkyrön Ulvilan kalmistolöytö (sid 98)
Ella Kivikoski, Gravfynd från Ulvila by i Storkyro (sid 103)
R. Bäckman och E. Laakso, R Norrman, Rinta-Ulvinen fyndet i bild (sid 106)
Ralf Norrman, En fingerring från Kopparbacken (sid 109)
Ralf Norrman, En spjutspets från Kyrkbacken, Malax (sid 112)
Ralf Norrman, En spjutspets, typ G, från Kaparåkern (sid 114)
Ralf Norrman, Ett vikingatidsfynd från Kronoby (sid 118)
Johannes Weegar, Lilltaskarne fornlämningsplats (sid 121)
Erkki Salminen, Nytt från Österbottens Museum (sid 123)
Esko Pursiainen och Ralf Norrman, Kopparbacken i bilder: föremål från 1985 års utgrävning (sid 126)
Ralf Norrman, Några fynd från Bläckisåsen (sid 133)

Studia 1987 hft

Artiklar och fyndrapporter

Ralf Norrman, Ett märkesår i österbottnisk fornforskning (sid 1)
Evert Baudou, Fanns en fast bygd i Österbotten under vikingatiden och korstågstiden? (sid 9)
Ulf Segerström och Jan-Erik Wallin, Naturmiljö och människan i järnålderns Malax och Vörå i Österbotten, Finland (sid 20)
Evert Salberger och Helmer Gustavson, Tuukkala-spännets runinskrifter (sid 35)
Ralf Norrman, En halsring från Kotsalonmäki, Lillkyro (sid 44)
Lars Liedgren, Några synpunkter på inventeringar och dateringar av järnåldersboplatser i Södra Norrland (sid 47)
Lars Liedgren, Utgrävningarna i Kalaschabrännan (sid 65)
Johannes Weegar, Amatörarbetet (sid 70)
Mikko Paloniemi, Ett gravfynd i Östermark från korstågstiden (sid 84)
Mikko Palonioemi, Ristiretkiajan hautalöytö Teuvalta (sid 85)
Evert Baudou, Bilder från ett gravfält; Lågpeltkangas i Vörå (sid 113)
Aarne Kopisto, Fyndet från Tuiskula, Kurikka (sid 126)
Aarne Kopisto, Kurikan Tuiskulan löytö (sid 127)
Evert Salberger, Smärre vikingatida runstudier (sid 143)
Ralf Norrman, Fynd av malsten vid Löykne i Malax (sid 152)
Heimer Dahlskog, Råbacken gravfält i Muskanområdet i Nykarleby (sid 156)
Ralf Norrman, En gravtyp i Malax (sid 160)
Ralf Norrman, Skålgropsstenar i Malax, Esse och Övermark (sid 164)
Evert Salberger, Läsföljden på Ängby-stenen (sid 170)
Jacob Tegengren, Den mystiska "ön" i Kronoby (sid 189)
Evert Salberger, Runristade berghällar och stenblock (sid 194)
Ralf Norrman, Nytt gravfält upptäckt i Malax (sid 205)
Ralf Norrman, Lösfynd av broddar i Esse (sid 210)
Ralf Norrman, Kompassros på korsberget i Malax (sid 213)
Ralf Norrman, Stockflotte i Esse åldersbestämd (sid 214)
Ralf Norrman, Hyddbottnar på Hudholmen, Yttermalax (sid 215)

Recensioner och referat

I denna avdelning behandlas Petalax historia I samt de två första banden av Suomen historia. Ytterligare uppmärksammas artiklar av Mirja Miettinen, Unto Salo, Tapio Seger och Tuukka Talvio (sid 222)

Studia 1988 hft

Artiklar och fyndrapporter


Ralf Norrman, Genombrott i utforskningen av Österbottens järnålder (sid 1)
Evert Baudou, Frågan om kontinuitet under järnåldern i Mellannorrland och Österbotten, en jämförelse (sid 9)
Roger Engelmark, Ulf Segerström och Jan-Erik Wallin, Makrofossilanalys från Kalaschabrännan, Malax (sid 23)
Roger Engelmark, Ulf Segerström och Jan-Erik Wallin, Malax och Vörå: En kort rapport om andra säsongens resultat (sid 28)
Lars Liedgren, Boplatsundersökningen på Kalaschabrännan: Preliminära aspekter på bebyggelsen (sid 31)
Hannu Kotivuori, Kalaschabrännan, Malax: Iakttagelser om fyndmaterialet på en järnåldersboplats (sid 57)
Jacob Tegengren, En kombinerad skelett- och brandgrav från romersk järnålder i Vörå (sid 69)
Evert Salbetger, Fiarri austarla do: Österfärder i runinskrifter (sid 77)
Esko Luoma, Utgrävningarna i Laihela 1988 (sid 94)
Ralf Norrman, Synpunkter på dunkla vattennamn (sid 98)
Evert Salberger, Kuthniutr thrusun: Ett namnskick på Hög-stenen med stavlösa runor (sid 114)
Evert Salberger, U 690 och U 695: Inskrifternas attribuering (sid 127)
Ralf Norrman, Nya fynd av skålgropsstenar (sid 140)
Johannes Weegar, Ortnamn och ortnamnsvård (sid 143)

Recensioner och referat

I denna avdelning recenseras Arkeologia Suomessa 1985, John Krafts The Godness in the Labyrinth och Kaarlo Katiskoskis avhandling om Malax. Vidare artiklar av Mirja Miettinen, Mirja Miettinen och Irmeli Vuorela, Tapio Seger och Reijo Solantie (sid 151)

Studia 1989/1990 hft

Artiklar och fyndrapporter

Ralf Norrman, Skördetid (sid 1)
Ralf Norrman, Det arkeologiska forskningsläget i Österbotten (sid 10)
Tukka Talvio, Fynd av förhistioriska mynt i Österbotten (sid 11)
Ralf Norrman, Hittills okänt vikingatida föremål från Nådjärv, Esse (sid 20)
Evert Salberger, Runsv. uibbuukum: Viborg i Jylland eller Viborg i Karelen (sid 21)
Emil Kaustinen, Jacob Tegengren - några minnesbilder (sid 34)
Rabbe Sjöberg, Undersökningar med Schmidt Test-hammare av runinskrift vid Båtholmen i Vörå, Österbotten (sid 39)
Johannes Weegar, Mossfynd i Finby åldersbestämda (sid 43)
Evert Salberger, Kilauh hont: En kvinnas runsvenska binamn (sid 45)
Ralf Norrman, Fynd av oval eldslagningssten i Malax (sid 68)
Birgitta Roeck Hansen, Bosättningskontinuitet på Åland (sid 79)
Rabbe Sjöberg och Noel Broadbent, Dateringa av jungfrudanser (labyrinter) efter Österbottens- och Västerbottenskusten (sid 103)
Henry Nygård, Exkursion till Mälardalen 20 - 23 september 1990 (sid 108)
Berit Björklund, Utgrävningarna vid Borgbacken i Kronoby den 10-14 juli 1989 (sid 121)
Johannes Weegar, Storflakåsens fornminnen (sid 129)
Berit Björklund, En otillräcklig uppmärksammad fornlämningskategori i Kronoby (sid 133)
Erik Andtfolk, NAU - Nordiskt amatörarkeologiskt utgrävningsläger 1990 (sid 136)
Nils Bonde, Tegengren om Edsbacken (sid 140)
Recensioner och referat

I denna avdelning recenseras Liisa Eränkö et al., Rautakausi Suomessa , Hans Myhrman, Från säljägare till rösbyggare. Stenåldern i Dragsfjärd ur en amatörarkeologs synvinkel, samt Lena Olofsson och Inge Lindström, "Fiskelägen och tomtningar i västra Bottenvikens skärgård." (sid 144)

Studia 1993-1997 hft

Artiklar och fyndrapporter

Ralf Norrman, Konsolidering och generationsskifte (sid 7)
Ralf Norrman, Övrig verksamhet (sid 16)
Ralf Norrman, Ringspännet från Drycksbäck (sid 26)
Evert Baudou, Vår syn på forntiden (sid 27)
Karin Viklund, Pörnullbacken och Österbottens guldålder (sid 37)
Evert Salberger, Korsets utformning på Båtholmen-stenen (sid 49)
Ralf Norrman, En egen landskapsarkeolog! (sid 65)
Erik Andtfolk, Utgrävning av stenåldersboplatsen på Rävåsen i Lappfjärd (sid 68)
Evert Salberger, Giberga-stenens trbnfr (sid 73)
Evert Salberger, Högom-stenen i Selånger (sid 79)
Pentti Risla, Klotklubban (sid 88)
Erik Norberg, De neolitiska skärvstenshögarna i Dalshagen (sid 108)
Evert Salberger, uitkars: Ett runsvenskt mansnamn (sid 121)
Ralf Norrman, Varggrottan. En föristida fyndplats i Lappfjärd (sid 131)
Ralf Norrman, Namnet Skadören (sid 137)
Berit Andersson, Undersökning av jättekyrkan vid Bäckishällorna i Kimo, Oravais (sid 146)
Ralf Norrman, Mobacken (sid 155)
Henry Nygård, Exkursion i Västerbotten 6-8.10.1995 (sid 173)
Birgitta Roeck Hansen, Åkerskiften i Österbotten. En analys av Rökiö by, Vörå sn 1710 (sid 179)
Arne Europaeus, Paavolan pitäjän "jättiläiskirkot". Jättekyrkorna i Paavola socken (övers. Ralf Norrman) (sid 196)
J. Ailio, Ovatko Pohjanmaa "jättiläislinnat" munaisjäännöksiä? Är "jätteborgarna" i Österbotten fornlämningar? (övers. Ralf Norrman) (sid 216)
Erik Andtfolk, NAU-utgrävningen 1992 (sid 248)
Johan Granlund och Carina Holm, NAU-utgrävningen 1993 (sid 252)
Bildblock: Sällskapets exkursion till Gene fornby (sid 259)

Studia 1998-2008 hft

Artiklar och fyndrapporter

Henry Nygård och Kurt Gullberg, Förord (sid 5)
Kurt Gullberg, Ralf Norrman in memoriam (sid 9)
Anders Huggert, Stensättningar var bostäder, Stensättningar vid norra kvarken konstaterades vara lämningar efter temporära bostäder - s.k. tomtningar (sid 13)
Peter Holmblad, Den sedentära bebyggelsens ekologi under yngre bronsålder och äldre järnålder i Österbottens kustland (sid 29)
Lilian Pettersson-Smeds, Pärlor från Vörå (sid 53)
Hans-Peter Schultz, Nedervetil Honkobackharju jättekyrka i Kronoby (sid 83)
Benithe Stavrum och Jan Storå, Osteologisk analys av ett bränt benmaterial från Hudholmen, Malax (sid 107)
Rurik Ahlberg, Nytt ljus över Korsholms vallar (sid 119)
Hans Myhrman, De första rösbyggarna i norra Österbotten (sid 123)
Berit Björklund, Om uppkomsten av Kronoby (sid 139)
Evert Salberger, Höisal-ristningen (sid 149)
Evert Salberger, Runorden från Hitis i Åboland (sid 173)
Evert Salberger, Hablingbo-hällen G 60 (sid 183)
Eva-Marie Backnäs, Kulturmiljö i skolan - arkeologi på Skolchemat (sid 197)
Medverkande i detta nummer (sid 201)