Kurser / Föreläsningar

Arkeolog Lauri Skantsi håller en föreläsning i Jakobstad och en i Malax (samma föreläsning) om stenåldersbyarna i Mellersta Österbotten.
 
I Jakobstad: Måndagen den 6 november kl. 18 i Jakobstads museum,
Malmska gården, Storgatan 2

I Malax: Tisdagen den 7 november kl. 18 i Kvarkens båtmuseum,
Åminnevägen 433

På Bottenvikens kust uppstod ca 3800-3300 f.Kr. stora boplatser med delvis nedgrävda hyddbottnar, sk. Stenåldersbyar. Föreläsningen handlar om byarnas uppkomst, blomstring, livsstil och förfall i Mellersta Österbotten, mellan Kalajoki- och Perho ådalar.
 
Våren 2023 doktorerade Lauri om stenåldersbyarna vid Helsingfors universitet. Till vardags verkar han som arkeolog vid K.H. Renlunds museum i Karleby.