Exkursioner

Jättekyrkans hemlighet - Exkursion till Svedjebaken i Esse och Hednatemplet i Jeppo 6 maj 2023 från kl 13.00

Exkursion i med Österbottniska Fornforskningssällskapet r.f. och Pedersöre MI Vi besök till Svedjebacken i Esse och Hednatemplet i Jeppo. Guidning och visning på plats samtdiskussion kring jättekyrkor som fornlämningstyp och deras utbredning i Finland.

Samåkning med privata bilar. Närmare information om samlingsplats (troligen vid bensinstationen i Edsevö) sänds till de anmälda. Packa kaffeväskan och ta med, samt klä dig för utevistelse. Med reservation för snösmältning och väderläge i maj. 

Resa till Norge (Stiklestad och Trondheim) 

En intresseanmälan kommer att tas upp under våren 2023 och mera information kommer med nästa medlemsbrev.

 

SENAST UPPDATERAT 2023