Publikationer

Forskningsresultaten och annat arkeologiskt material publiceras i Österbottniska fornforskningssällskapets skriftserier Studia Archaeologica Ostrobotniensia och Acta Antiqua Ostrobotniensia. För att lättare hitta artiklar i årgångarna så har en presentation sammanställts under rubrikerna.

Föreningens böcker och annan litterarur har deponerats på Vasa stadsbibliotek/Landskapsbiblioteket. Sökningar i samlingen kan göras på internet (Venny-databasen) och böckerna kan läsas på biblioteket i Vasa.