Acta Antiqua Ostrobotniensia

1. Ralf Norrman. Några österbottniska vattennamn, Vasa 1988. 536 s. Inb.

2. Evert Baudou et al. Järnåldersbygd I Österbotten. En ekologisk-arkeologisk studie i bosättningskontinuitet och resursutnyttjande. Vasa 1991. 207 s. Inb.

3. Järnåldersbygd i Mittnorden. Raporter från ett symposium kring nya arkeologiska och ekologiska forskningsrön (Red. K. Gullberg). Vasa 1994. 240 s. Hft.

4. Arkologi i Mittnorden. Ett symposium kring nya arkeoloiska forskningsrön (Red. K. Gullberg). Vasa 1997. 236 s. Hft.

5. Karin Viklund et al. Från romartid till vikingatid. Pörnullbacken - en järnålderstida bosättning i Österbotten. Vasa 2002. 265 s. Hft.

6. Mikael Herrgård och Peter Holmblad. Fornminnen i Österbotten. Från neandertalare till sockenbor. Vasa 2005. 261 s. Inb (SLUTSÅLD)

7. Mikael Herrgård och Peter Holmblad. Luolamiehistä talonpojiksi, Pohjanmaan muinaisuus sanoin ja kuvin.