Välkommen till vår förnyade hemsida!

 

Österbottniska Fornforskningssällskapet r.f. grundades 1984 för att befrämja den arkeologiska forskningen i Österbotten. Nästa år fyller föreningen 40 år. Det ska vi uppmärksamma bland annat med att ge ut nya publikationer och hålla seminarium med artikelförfattarna.

Sällskapet vill med sin aktivitet öka intresset för arkeologin och för fornminnesvården i Österbotten. Alla intresserade och nyfikna på arkeologi och den äldre kulturmiljön är välkomna med i föreningen. Hoppas ni hittar intressanta aktiviteter hos oss!

Målen förverkligas genom att organisera och finansiera utgrävningar, publikationer och utgivningen av medlemsblad. Sällskapet anordnar också exkursioner och seminarier med arkeologiskt innehåll. Läs mer om föreningen under fliken om vår förening och verksamhet. Det senaste året har vi också ordnat publika program som ska lockar de yngre och barnfamiljer. Nytt och populärt var våra vikingadagar som ordnades i Malax och i Oravais i maj och juni. Vi hoppas få möjlighet att utveckla evenemanget och ge flera intressanta upplevelser kring förhistorien kommande år. 

Vi har haft ett aktivt år 2023 med familjeaktiviter, utgrävningar och exkursioner. I höst kommer vi ännu att erbjuda en föreläsning med arkeolog Lauri Skantsi. Han håller en föreläsning, i Jakobstad 6.11 och en i Malax 7.11 (samma föreläsning), om stenåldersbyarna i Mellersta Österbotten. Läs mera om vår verksamhet under fliken verksamhet och kurser och föreläsningar!

Bild av Lauri Skantsi, stenålders keramik